fbpx

Stanovy a kodex spolku

My vinaři z Velkých Bílovic zakládáme občanské sdružení Velkobílovičtí vinaři o.s. se společným záměrem propagovat, hájit zájmy a uskutečňovat vše co členy spojuje pojmem vinařství v obci Velké Bílovice.

V našich vinicích pracovaly generace vinařů a našich rodin. Svou prací přebíráme jejich odkaz a tímto deklarujeme společný zájem na současném a budoucím rozkvětu výroby kvalitního vína a vinohradnictví ve Velkých Bílovicích.

Zavazujeme se:

  • Hájit zájmy spolku, kterým je společná propagace vinařství a vína z Velkých Bílovic, jeho jménem vystupujeme především při pořádání dne otevřených sklepů „Ze sklepa do sklepa" a dalších společných akcí.
  • Naplňovat svou činností dobré jméno vinaře z Velkých Bílovic zejména pohostinností, kvalitou a čestností.
  • Navzájem informovat, spolupracovat a postupovat společně v záležitostech, které jsou ke prospěchu všech vinařů obce Velké Bílovice.
  • Při jednání ve spolku dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
  • Vyvarovat se střetů zájmu na všech úrovních, společného zájmu neužívat v osobní prospěch.
  • Při nakládání se společnými finančními prostředky postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
  • Aktivně se podílet na společné práci.

Společně bereme na vědomí závaznost tohoto kodexu a rovněž i důsledek, že jeho hrubé porušení může vést k vyloučení ze spolku. O závažnosti porušení rozhoduje spolek na své členské schůzi hlasováním dle stanov bodu 1)d.

Velkobílovičtí vinaři, spolek
Hlavní č. ev. 97, 691 02 Velké Bílovice
IČ: 22682473
DIČ: CZ22682473
www.velkebilovice.com
www.velkobilovictivinari.cz

Komunikace s médii
info@velkobilovictivinari.cz

Aplikace Velkobílovičtí vinaři
Webové verze aplikace

Sledujte nás na Facebooku

Stahujte BEZPLATNĚ aplikaci Velkobílovičtí vinaři.

QR googleQR apple

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

comgate